Search

Visitors Counter

TodayToday36
YesterdayYesterday43
This_WeekThis_Week36
This_MonthThis_Month1265
All_DaysAll_Days133308
Your_IP 23.21.4.239

Aby skopiować bazę danych do nowej instancji

1. Wykonujemy jej kopię

a) prawy klawiszem myszy wybieramy bazę do kopii,
b) z menu kontekstowego Tasks / Back Up...,
c) w polu Destination - Add.. i wskazujemy plik gdzie ma zostać zapisana baza

2. Przywracamy ją w nowej instancji

a) prawym klawiszem myszy naciskamy na Databases / Restore Database ...
b) w polu Source wybieramy Device i wskazujemy miejsce zapisania pliku z kopią bazy wykonanej w poprzednim kroku
c) w polu Destination pojawi nam się nazwa bazy
d) przechodzimy do zakładki Files i zaznaczamy opcję Relocate all files to folder
e) po kliknięciu OK baza zostanie przywrócona w nowym miejscu.

Usunęliśmy partycję rozruchową Windows. Jak ją przywrócić? Polecenie bootrec /rebuildbcd  zwraca błąd “The requested system device cannot be found”.

1. Uruchamiamy komputer z dysku odzyskiwania

2. Przechodzimy do linii komend i uruchamiamy program diskpart

3. Następnie wybieramy dysk i tworzymy partycję, aktywujemy ją; formatujemy do FAT32; przypisujemy literę dysku:

list disk select disk 0; create partition efi; list partition; select partition 1; active; format fs=fat32; assign letter=X; exit;

4. Zakładając, że na partycji oznaczonej literą c jest zainstalowany Windows, wykonujemy polecenie: bcdboot C:\windows /s X: /f UEFI

5. Przechodzimy do odpowiedniego katalogu cd /d X:\EFI\Microsoft\Boot\

6. Uruchamiamy polecenie bootrec /fixboot które zapisuje nowy sektor rozruchowy. Gdy polecenie zwróci "access denied" wykonujemy kolejne kroki. Jeżeli mamy sukces, ponownie uruchamiamy komputer.

7. Zmieniamy nazwę pliku BDC -  ren BCD BCD.bak

8. Tworzymy na nowo sektor BCD - bcdboot c:\Windows /l pl-PL /s X: /f ALL

9. Ponownie uruchamiamy komputer

Edytuj plik /etc/systemd/system/traccar.service

Dodaj linię LimitNOFILE=50000

Uruchom ponownie demona sudo systemctl --system daemon-reload

1. Zatrzymujemy usługę service traccar stop

2. Przechodzimy do katalogu w którym zainstalowany jest program cd /opt/traccar

3. Wchodzimy do bazy danych java -cp lib/h2*.jar org.h2.tools.Shell -url 'jdbc:h2:/opt/traccar/data/database' -user sa

4. Weryfikujemy status bazy SELECT * FROM PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK;

5. Usuwamy zabezpieczenie update PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK set locked=0 WHERE ID=1;

6. Weryfikujemy czy zostało usunięte SELECT * FROM PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK;

7. Zamykamy połączenie z bazą danych poleceniem exit

8. Uruchamiamy usługę service traccar start

Po nawiązaniu połączenia za pomocą OpenVPN w komputerach marki HP następuje rozłączenie z siecią WiFi. Właściwie to wyłączenie karty WiFi. 

Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie usługi HPLANWANSwitchingService

 

Jeżeli mamy witrynę WWW na której otrzymujemy ERR_CONNECTION_REFUSED. Mimo to bardzo chcemy się tam dostać to:

Otwieramy Firefox-a

W adres wpisujemy about:config

Mofyfikujemy security.tls.version.fallback-limit na 1

 

OpenVPN

Generowanie nowego certyfikatu

cd openvpn-ca
source vars
./build-key-pass nazwa_nowego_certyfikatu

Generowanie pliku konfiguracyjnego

cd client-configs
./make_config.sh nazwa_nowego_certyfikatu

Usuwanie certyfikatu

cd openvpn-ca
source vars
./revoke-full nazwa_nowego_certyfikatu

Lista certyfikatów

cat /openvpn-ca/keys/index.txt

Log dostępu

cat /etc/openvpn/openvpn.log

Konfiguracja

cat /etc/openvpn/server.conf

W Windows 10 ma problem ze sterownikiem HP DriveGuard. Objawia się to błędem w menadżerze urządzeń przy sterowniku HP Mobile Data Protection Sensor 

Rozwiązaniem są sterowniki spod poniższego linku.

http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp62501-63000/sp62981.exe

Po standardowej instalacji trzeba wejść w menadżer urządzeń i jeszcze raz zaktualizować sterownik wskazując plik C:\SWSetup\SP62981\drivers\accelerometer.ini i wymuszając instalację właśnie tego sterownika.

Komendy naprawiające sektror rozruchu windows

bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd

Gdy nie mamy wybranej aktywnej partycji to: 
(aktywną partycją powinna być pierwsza partycja na dysku, mniejsza niż ta, na której jest zainstalowany windows)

diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition 1
active

bcdboot e:\windows
(gdzie e:\ jest literą partycji z katalogiem windows)

1. Tworzymy nowy folder

2. Zmieniamy jego nazwę na  GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

3. Po wejściu do środka mamy skróty do różnych części konfiguracyjnych systemu Windows.