Search

Visitors Counter

TodayToday38
YesterdayYesterday47
This_WeekThis_Week196
This_MonthThis_Month662
All_DaysAll_Days130827
Your_IP 3.228.11.9

Włączenie sprzętowej akceleracji w pakiecie MS Office potrafi rozwiązać problemy z długim otwieraniem się niektórych plików. 

Aby to zrobić:

1. Otwieramy pusty skoroszyt
2. Klikamy Plik / Opcje
3. Klikamy zakładkę Zaawansowane
4. Zjeżdżamy suwakiem na środek strony szukając części "Wyświetlanie"
5. Odznaczamy opcję "Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki"

Tworzymy prosty task. Nadajemy jego nazwę oraz opcjonalnie uzupełniamy opis działania

Następnie wybieramy zdarzenie startu

Przy opcji tygodniowej, wybieramy godzinę i dzień tygodnia uruchomienia akcji

Następnie wybieramy rodzaj akcji

Wybierając start programu musimy określić co za program będziemy uruchamiali.  Jeżeli programem będzie plik bat koniecznie uzupełniamy pola opisane jako opcjonalne. W przeciwnym wypadku program nie wystartuje. Jeszcze jedna uwaga - definiując katalog "rozpocznij w" koniecznie na końcu wstawiamy znak ukośnika. Jeżeli tego nie zrobimy program co prawda się uruchomi, ale zwróci błąd 0x1

Ostatnie okno to podsumowanie

Zadanie - zablokowanie ruchu pomiędzy lokalnymi interfejsami, ale pozostawienie dostępu do internetu.

Wchodzimy w menu Firewall / Aliases / IP - Add

Tworzymy alias o nazwie Prifate_Networks

W pozycji Type zaznaczamy Ntework(s) a następnie w pole poniżej wpisujemy adresy

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
169.254.0.0/16
127.0.0.0/8

po każdym adresie klikając Add Network.

Ostatnim elementem jest dodanie reguły zapory. W tym celu wybieramy menu Firewall / Rules / Eth1 (nazwa interfejsu do którego ta zasada ma obowiązywać) -I Add

Reguła powinna zawierać Action Reject, Interface Eth1, Protolol Any, Source Eth1 net, Destination Single host or alias Private_Networks

 

Terminal

root / xc12345

W celu poprawnego zainstalowania urządzenia HP Mobile Data Protection Sensor na komputerze HP EliteBook 8570w ściągamy i instalujemy sterowniki spod adresu

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp75501-76000/sp75979.exe

Poprzez manager urządzeń wybieramy Urządzenia systemowe /  HP Mobile Data Protection Sensor

Następnie aktualizuj sterownik / przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania / Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze / Z dysku

Wybieramy plik C:\SWSETUP\SP78033\InstallFiles\Win10\accelerometer.inf

Ignorujemy ostrzeżenie, instalujemy i restartujemy komputer.

 

DraftSight jest świetnym i co ważne w pewnej wersji darmowym programem do edycji plików CAD. Niestety nie zawsze łatwo go uruchomić. Problem dotyczy aktywacji produktu, która musi się odbyć aby program miał działać. Teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Podajemy adres email, branżę w jakiej pracujemy, kraj pochodzenia i klikamy aktywuj. Gdy wszystko działa powinien trafić do nas mail z linkiem do aktywacji. W moim przypadku tak się nie działo.

Znalazłem następujące rozwiązanie pozwalające na korzystanie z tego programu.

1. Po nieudanej próbie aktywacji uruchamiamy edytor rejestru i przechodzimy do klucza  HKEY_CURRENT_USER\Software\SWActivation\K2
2. Usuwamy wszystkie podklucze oraz wartości znajdujące się w kluczu K2. Pozostawiamy tylko domyślną wartością ciągu.
3. Klikamy prawym klawiszem na klucz K2 i wybieramy pozycję Uprawnienia. Następnie klikamy na przycisk Zaawansowane, Wyłącz dziedziczenia, Konwertuj uprawnienia .... Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.
4. Po powrocie do okna Uprawnienia dla K2 wybieramy aktualnego użytkownika i zabieramy mu prawo pełnej kontroli, pozostawiając tylko prawa do odczytu.

Po tych operacjach możemy uruchomić program.

Aktualizacja firmware w bramce VOIP Spa 122

Wybieramy zakładkę Administration / Firmware Upgrade następnie wskazujmy plik z nowych firmware i klikamy Upgrade.

Posiadając wersję 1.2.1 i bramkę podłączoną do portu WAN niestety przyciski były nieaktywne. Teoretycznie rozwiązaniem jest wykonanie aktualizacji poprzez port LAN. Znalazłem jednak zdecydowanie prostsze. W przeglądarce chrome klikamy na przycisk "Wybierz plik" prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybieramy pozycję zbadaj. W podświetlonej linijce zaczynającej się od <input type="file" zmieniamy słowo "disabled" na "enabled". Podobnie robimy z przyciskiem upgrade. W tym przypadku linijka kodu strony zaczyna się od <input type="button"

Po wykonaniu tych operacji możemy wybrać plik i z sukcesem zaktualizować firmware. 

Chcąc sprawić aby pliki zapisywane w naszym lokalnym serwisie SharePoint znajdowały się poza bazą danych należy przede wszystkim uruchomić technologię FILESTREAM w bazie danych.

Gdy ten etap będziemy mieli za sobą należy:

1. Na serwerze SQL uruchomić Microsoft SQL Server Management Studio

2. Połączyć się z bazą Sharepoint

3. Wydać 3 kolejne zapytania do bazy. Jeżeli baza zawartości ma inną nazwę niż standardowa (WSS_Conntent) należy zmienić tą część poniższych zapytań.

use [WSS_Content]
if not exists 
(select * from sys.symmetric_keys 
where name = N'##MS_DatabaseMasterKey##')
create master key encryption by password = N'Admin Key Password !2#4'

 

use [WSS_Content]
if not exists 
(select groupname from sysfilegroups 
where groupname=N'RBSFilestreamProvider')
alter database [WSS_Content]
add filegroup RBSFilestreamProvider contains filestream

 

use [WSS_Content] 
alter database [WSS_Content]
add file (name = RBSFilestreamFile, filename = 'D:\Sharepoint_Content') 
to filegroup RBSFilestreamProvider

 

Powyższe zapytania utworzą folder w Sharepoint_Content na dysku D gdzie będą przechowywane nasze pliki.

Dla zapewnienia najlepszej wydajności zaleca się, żeby lokalizacja folderu była poza partycją z systemem operacyjnym, plikiem stronicowania i lokalizacją plików bazy danych.

Gdy folder zostanie utworzony, a najdzie nas potrzeba zmiany jego lokalizacji należy przenieść go ręcznie, wydać zapytanie

use [WSS_Content]
alter database [WSS_Content]
modify file (name = RBSFilestreamFile, filename = 'E:\Sharepoint')

oraz zrestartować SQL Serwer service.

Ścieżka "E:\Sharepoint" to nowa lokalizacja plików.

 

Kolejnym etapem jest zainstalowanie biblioteki RBS na każdym serwerze web farmy.

Jako administrator w Command Prompt w katalogu w którym ściągnęliśmy plik RBS_x64.msi wydajemy poniższe polecenie, zmieniając w nim "WSS_Content1" na odpowiednią nazwę bazy oraz "server\instance" na nazwę serwera bazy danych oraz instancję w której znajdują się baby SharePoint-a

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log1.txt /i RBS_x64.msi TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY DBNAME="WSS_Content1" DBINSTANCE="server\instance" FILESTREAMFILEGROUP=RBSFilestreamProvider FILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1

Gdy chcemy zainstalować RBS na kolejnej bazie danych znajdującej się na tym samym serwerze wydajemy poniższe polecenie, tak jak poprzednio zmieniając odpowiednie dane.

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log_ContentDbName.txt /i RBS_x64.msi REMOTEBLOBENABLE=1 FILESTREAMPROVIDERENABLE=1 DBNAME="WSS_Content2" DBINSTANCE="server\instance" ADDLOCAL="EnableRBS,FilestreamRunScript"

W przypadku gdy bazy będą znajdować się na innym serwerze powinniśmy zastosować poniższe polecenie

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_x64.msi DBNAME="WSS_Content2" DBINSTANCE="server\instance" ADDLOCAL=Client,Docs,Maintainer,ServerScript,FilestreamClient,FilestreamServer

 

Po wykonaniu tych poleceń w bieżącym katalogu pojawi się plik rbs_install_log.txt zawierający log instalacyjny.

 

Ostatnią rzeczą jaką należy wykonać to włączenie RBS dla każdej bazy zawartości. Można tego dokonać tylko używająć PowerShell-a. 

Na serwerze web zawierającym aplikację SharePoint uruchamiamy Powłokę zarządzania programu SharePoint 2013

Następnie wydajemy następujące komendy:

$cdb = Get-SPContentDatabase -site http://nasz-sharepoint.com

$rbss = $cdb.RemoteBlobStorageSettings

$rbss.Installed()

$rbss.Enable()

$rbss.SetActiveProviderName($rbss.GetProviderNames()[0])

$rbss

W rejestrze systemowym dodajemy klucz DWORD:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters\DisabledComponents

o wartości FFFFFFFF

Pozwoli to zapobiec występowania błędu:

"This computer has at least one dynamically assigned IPV6 address. For reliable DHCPv6 server operation, you should use only static IPv6 addresses"

Konfigurację bramki Cisco SPA 112, 122 najlepiej wykonać przez interfejs WWW. Standardowo bramka nie ma przypisanego stałego adresu IP. Po podłączeniu bramki SPA do sieci z serwerem DHCP potrzebujemy dowiedzieć się jaki adres został jej przydzielony. Możemy to zrobić podłączając do niej aparat telefoniczny. Wybierając na telefonie **** wchodzimy do menu konfiguracji o czym jesteśmy poinformowani (głosowo). Następnie wybieramy na telefonie 110#. Głos w słuchawce odczyta nam aktualny adres bramki VoIP.

Usłyszany adres wprowadzamy w pasek adresu przeglądarki internetowej. Domyślny login i hasło to admin/admin

Po zalogowaniu wybieramy poziomą zakładkę Voice a następnie poziomą zakładkę Line 1

W wyświetlonych parametrach zmieniamy dane zgodnie z informacjami przekazanymi od naszego operatora.W przypadku HaloPolska.

NAT KeepAliveEnable: Yes
Register Expires: 60 [sekund]
Proxy: sip.halopolska.net
Display Name/Name: dowolna nazwa (np. HaloPolska)
User ID: nazwa konta VoIP (212xxxx)
Password: hasło konta VoIP
PreferredCodec: G729

 

 

 

W przypadku gdy do naszego urządzenia będziemy podłączali FAX w tej samej zakładce ustawiamy

FAX V21 Detect Enable: yes
FAX CNG Detect Enable: yes
FAX Passthru Method: ReINVITEFAX
FAX EnableT38: yes
FAX Tone Detect Mode: caller or callee