Search

Visitors Counter

TodayToday38
YesterdayYesterday47
This_WeekThis_Week196
This_MonthThis_Month662
All_DaysAll_Days130827
Your_IP 3.228.11.9

Po instalacji Microsoft SQL Server, dostęp zdalny jest domyślnie wyłączony. Aby to zmienić wykonujemy następujące kroki

1. Po zalogowaniu się do SQL Management Studio, we właściwościach serwera sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja "Allow remote connection to this server"

2. Po otwarciu narzędzia SQL Server Configuration Manager / SQL Server Network Configuration / Protocols for nazwa_serwera uaktywniamy TCP/IP

 

We właściwościach TCP/IP ustawiamy odpowiednio Enabled na Yest

oraz w zakładce IP Addresses ustawiamy w pozycji IPAll - TCP Dynamic Ports - puste, a TCP Port na 1433

Ostatnią rzeczą w tym narzędziu jest włączenie usługi SQL Server Browser i zaznaczenie aby uruchamiała się automatycznie. Czynności te można wykonać w pozycji SQL Server Services.

 3. Ostatnim krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie zapory ogniowej. Uruchamiamy więc Windows Firewall - Advanced settings - Inbound Rules - New Rule ... i dodajemy zezwolenie na dostęp:

a) do portu TCP o numerze 1433,
b) do portu UDP o numerze 1434, 
c) do programu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.Nazwa_instancji\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
d) do programu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

Gdy wyskakuje nam okienko TouchPad Driver Diagnostics, uruchamiamy cmd jako administrator i wklejamy następującą linijkę. 

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SynTP\Parameters\Debug /v DumpKernel /d 00000000 /t REG_DWORD /f

Aby przetransferować role FSMO uruchamiamy program w linii komend ntdsutil i wpisujemy kolejno komendy, każdą zatwierdzając enterem.

roles (początek linii zmieni się na fsmo maintenance)

connections (początek zmienia się na server connections)

connect to server nazwa_serwera (gdzie nazwa serwera jest nazwą komputera na który chcemy przenieść role)

q

transfer role (gdzie role jest nazwą roli - lista roli do przetransferowania zostanie wyświetlona po wybraniu ?)

 

 

Aby zmienić nazwę hosta w systemie CentOS należy:

1. Zmienić linię HOSTNAME=nazwa_hosta w pliku /etc/sysconfig/network

2. Wyedytować plik /etc/hosts zmieniając lub dodajac linijkę 127.0.0.1 nazwa_hosta.domena nazwa_hosta

3. Użyć polecenia hostname nazwa_hosta

Chcąc dokonać konwersji wirtualnego dysku VMWare VMDK na dysk, który można podpiąć pod Hyper-V należy wykonać kilka kroków.

Zanim zaczniemy należy zainstalować kilka elementów. 

1. Przede wszystkim maszyna na której będziemy dokonywali konwersji musi mieć zainstalowane narzędzie Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497)

2. Kolejnym niezbędnym skłądnikiem jest PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej. Jeżeli nie wiemy czy jest jest zainstalowany w linii poleceń wpisujemy powershell. Jeżeli został zainstalowany z systemem na początku lini pojawią się liter PS. Jego wersją sprawdzimy wpisując polecenie $PSVersionTable. Gdy nie spełniamy wyżej wymienionych wymagań, instalujemy program Windows Management Framework 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595).

 

Gdy odpowiednie narzędzia są zainstalowane przystępujemy do konwersji. 

1. Uruchamiamy środowisko PowerShell wpisując polecenie powershell w linii poleceń.

2. Importujemy moduł konwersji: import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1'

3. Sprawdzamy czy import sie powiódł: get-command -Module mvmccmdlet

4. Konwertuj dysk .vmdk do Vhd: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd

lub Vhdx: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhdx

 

Po tych operacjach możemy już importować maszynę w Hyper-V

File Screening Management służy do kontroli typu plików jakie użytkownicy mogą zapisywać na dysku. Za jego pomocą przy próbie zapisania niedozwolonego typu pliku można wygenerować zdarzenie polegające na przykład na powiadomieniu administratora poprzez wysłanie stosownej wiadomości. 

Ustawienia tego mechanizmu znajdziemy w konsoli MMC, przystawka File Server Resource Manager.

Kopiowanie plików i folderów w systemie MS Windows jest operacją często wykonywaną. Przy pomocy zwykłego drag & drop nie zawsze osiągniemy zamierzony efekt, tworząc kopię drzewa katalogów. Problemy jakie możemy napotkać to nie kopiowanie uprawnień, błąd kopiowania spowodowany brakiem dostępu, błąd długiej ścieżki, długi czas kopiowania. Wymienione problemy narastają w momencie częstego wykonywania kopii tych samych plików. Sposobem na to jest program robocopy.exe. Jest on standardowo dostępny w systemach Windows począwszy od Windows Vista. 

Podstawowa składnia, robocopy.exe  c:\folder\źródło d:\foler\cel , kopiuje pliki zawarte w folderze źródło do folderu cel bez podfolderów i plików tam zawartych.

Więcej dzieje się wykorzystując odpowiednie przełączniki jak na przykład: robocopy.exe  c:\folder\źródło d:\foler\cel  /SEC /COPYALL /MIR /ZB

/SEC - kopiuje pliki wraz z informacjami o zabezpieczeniach

/COPYALL - kopiuje wszystkie informacje o plikach

/MIR - wykonuje kopię lustrzaną folderów. W momencie gdy w celu znajdzie się folder, którego nie ma na źródle - zostanie usunięty. 

/ZB - używaj restart mode w momencie zakazu dostępu

Aby ustawić czas pobierania wiadomości z indywidualnego konta zewnętrznego dołączonego do Zimbry na 15 minut wykonujemy komendę:

zmprov ma Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zimbraDataSourcePollingInterval 15m

Aby sprawdzić ustawienia konta, przyda się polecenie:

zmprov gds Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Chcąc podłączyć nowy dysk do systemu linux najpierw należy sprawdzić już istniejące partycje za pomocą polecenia fdisk -l. Polecenie to, wyświetli również nazwy wszystkich dostępnych dysków.

Jeżeli na dysku, który chcemy dodać nie ma partycji, możemy je utworzyć, przy pomocy polecenia fdisk /dev/sdb (gdzie /dev/sdb jest nazwą dysku). Po uruchomieniu programu mamy dostępne następujące komendy:

d - usuwa partycje,

n - tworzy partycje,

p - oznacza partycję jako podstawową,

1 - ustawia jako pierwszą podstawową partycję,

w - zapisuje zmiany na dysk.

Po zapisaniu zmian, partycja powinna pojawić się w wykazie wyświetlanym poprzez polecenie fdisk -l

W następnym kroku należy sformatować partycję do odpowiedniego systemu plików. Operacji tej dokonamy za pomocą polecenia mkfs -t ext4 /dev/sdb1 (gdzie ext4 jest typem systemu plików)

Po tych zabiegach możemy zamontować partycję poleceniem mount /dev/sdb1 /mnt (montowanie pierwszej partycji na dysku sdb do katalogu /mnt)

Chcąc aby partycja była montowana przy każdym uruchomieniu, edytujemy plik /etc/fstab. Dodatkowa linia może wyglądać tak

/dev/sdb1 /mnt ext4 defaults 0 0

Wyraża ona chęć zamontowania pierwszej partycji dystku sdb do katalogu /mnt. Partycja ta jest w sytemie plików ext4 i ma zostać zamontowana z domyślnymi parametrami. Piąty parametr (0) to informacja dla programu dump, archiwizującego partycje. Ostatni parametr wyznacza kolejność sprawdzania systemu plików poprzez program fsck, który startuje wraz z systemem w momencie wykrycia błędów.