Search

Visitors Counter

TodayToday14
YesterdayYesterday57
This_WeekThis_Week14
This_MonthThis_Month1090
All_DaysAll_Days96869
Your_IP 3.94.196.192

Gdy pojawia się

** Saving server config key zimbraSSLCertificate...failed.

** Saving server config key zimbraSSLPrivateKey...failed.

przy generowaniu certyfikatu w Zimbrze należy sprawdzić czy usługa LDAP jest włączona. 

Chcąc zdefiniować własny styl linii w programie Autocad, należy utworzyć nowy lub wyedytować istniejący plik opisujący style. 
Znajdziemy je w katalogu
C:\Users\Nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\plk\Support\
Pliki stylów linii mają rozszerzenie .lin. Standardowo w powyższym katalogu znajdują się pliki acadiso.lin i acad.lin

Opis każdego stylu zawiera się w dwóch linijkach. Składnia pierwszej z nich zaczyna się od * po której następuje nazwa stylu. Następnie wstawiamy przecinek i opisujemy styl,

Przykład: *eN_LINE,Projektowana linia niskiego napięcia

Druga linia opisuje dokładnie jak będzie wyglądał nowy styl. Składa się z kilku sekcji które oddzielamy przecinkami. Zaczynamy literą A następnie definiujemy długość linii i przerwy między nimi. Przerwę zaczynamy znakiem - (minus), a kropką jest linią o długości 0 (zero). Chcąc wpleść tekst w linię używamy nawiasów kwadratowych. Po ich otwarciu, w cudzysłowie definiujemy tekst. Po przecinku jego styl, następnie S=skala_teksu,U=obrót,X-przesunięcie,Y=przesuniecie.

Przykład: A,10,-1,["eN",SIMPLEX,S=0.5,U=0,X=-0.5,Y=-.25],-1

Podany w przykładzie styl, definiuje linie oznaczającą kabel elektryczny, która będzie wyglądała w następujący sposób:

- 5 jednostek rysunkowych linii ciągłej (zaczynamy połową z 10),
- odstęp o wielkości 2 jednostek (-1 z początku definicji i -1 z końca),
- w odstępie znajdzie się tekst eN pisany stylem SIMPLEX, czcionką o wielkości 0,5, nie obróconą (U=0).
  Napis będzie przesunięty o 0.5 jednostki w lewo i 0.25 w dół,
- kolejny napis będzie się znajdował 10 jednostek dalej.

Tekst jest standardowo wyrównany do prawej krawędzi. Przesuwając go o 0.5 jednostki w poziomie sprawiamy, że jego koniec znajdzie się dokładnie o tą wartość, od następnej części linii ciągłej. Przesuwając go o 0.25 jednostek w dół sprawiamy, że tekst będzie wyśrodkowany w stosunku do linii (przyjmując, że tekst ma wielkość S=0,5).

 

W celu przyspieszenia komputera używanego przez jedną osobę można wyłączyć opcję szybkiego przełączania użytkowników, bez wylogowywania.

Uruchamiamy gpedit.msc.

W otwartym oknie wybieramy Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> System -> Logowanie -> Ukryj punkty wejścia dla właściwości szybkiego przełączania użytkowników, (Hide entry points for Fast User Switching) i zmieniamy parametr na Włączone.

Przydatną funkcją podczas administracji domeną windows jest możliwość wyłączenia bądź zresetowania komputera będącego w sieci za pomocą zdalnego polecenia. Poleceniem tym jest oczywiście shutdown. Jego składnia prezentuje się następująco

shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m [\\ComputerName]] [-t xx] [-c "message"] [-d[u][p]:xx:yy]

-l  wylogowuje bieżącego użytkownika,

-s  wyłącza komputer,

-r  restartuje komputer,

-a  anuluje polecenie wydane z parametrem opóźnienia,

-f  wymusza wyłączenie uruchomionych aplikacji,

-m [ \\ ComputerName ] nazwa lub adres komputera który chcemy wyłączyć,

-t   xx   czas do wykonania polecenia w formacie ilości sekund. Gdy nie podamy wartości polecenie zostanie wykonane po 20 sekundach,

-c   " message "   ustawia wiadomość wysłaną do użytkownika przed wykonaniem akcji. Wiadomość może zawierać do 127 znaków. Jej treść musi być objęta cudzysłowami

-d [ u ][ p ] : xx : yy   przyczyna wyłączenia zapisana w logach. u - kod użytkownika, p - planowe wyłączenia, xx - główny kod (0-255), yy - szczegółowy kod (0-65536)

Zabezpieczenie arkusza kalkulacyjnego excel przy pomocy hasła chroniącego przed zmianami nie jest najbezpieczniejszą metodą na zabezpieczenie efektów naszej pracy. Wpisane hasło jest zapisane w pamięci za pomocą przekształcenia matematycznego. Jego długość zostaje ograniczona do 12 znaków, przy czym pierwsze 11 z nich może przyjmować tylko 2 wartości. Pozostały znak, może przyjąc 95 różnych wartości. Takie podejście ogranicza więc ilość wszystkich dostępnych kombinacji do 2^11+95 = 194 560 możliwości. Nie ma więc znaczenia długość wybranego przez nas hasła. Już zabezpieczenie w postaci 3 znakowego hasła zawierającego tylko małe i duże litery oraz cyfry daje 238 328 kombinacji. 

Do odgadnięcia hasła można posłużyć się makrem o nazwie allinternalpasswords.xlszamieszczonym na stronie http://www.mcgimpsey.com/excel/removepwords.html

Po otwarciu pliku z makrem nic nie zobaczymy ponieważ arkusz jest ukryty. Poprzez zakładkę widok/odkryj uruchamiamy widoczność arkusza. 

Jednocześnie otwieramy plik zabezpieczony hasłem przed zmianami. Z zakładki widok wybieramy pozycję makra / wyświetl makra. Na liście rozwijanej na dole okna powinno być zaznaczone Makra w: wszystkie otwarte skoroszyty. Jeżeli nic nam się nie wyświetla należy sprawdzić czy zezwoliliśmy na działanie makr. Excel standardowo blokuje ich działanie zwiększając bezpieczeństwo, ponieważ mogą one zawierać niechciane oprogramowanie. Na początku sam miałem obawy przed jego uruchomieniem, ale analiza programu potwierdziła, że jest ono bezpieczne. Po uruchomieniu odpowiedniego makra hasło do pliku znika a my mamy pełny dostęp do funkcji, które mogły być przed nami ukryte.

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy skasować 3 elementy:

folder c:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Autodesk

folder c:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Autodesk

Klucz rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x

Po wykonaniu tych czynności i próbie uruchomienia programu, skasowane katalogi zostaną utworzone na nowo wraz z domyślnymi ustawieniami bieżącego użytkownika.

 

Jeżeli mamy problem ze startem programu AutoCAD a grzebaliśmy ostatnio w usługach, wyłączając niektóre, sprawdźmy czy nie wyłączyliśmy usług o nazwie FLEXnet Licensing Service lub FLEXnet Licensing Service 64. Są one odpowiedzialne za licencje programu. Gdy są wyłączone program próbuje się uruchomić. Pokazuje się splash screen po czym wszystko znika.

Przy korzystaniu z systemu operacyjnego Windows, otwierając foldery np. ze zdjęciami automatycznie zostaje utworzony plik Thumbs.db. Zawiera on bazę danych miniatur, aby przy powrocie do tego folderu móc je szybciej wyświetlić. Takie działanie powoduje kilka problemów. Jednym z nich i w mojej opinii największym jest uniemożliwienie usunięcia folderu, którego zawartość przed chwilą przeglądaliśmy. Przy takiej próbie Windows przekazuje nam komunikat - "Nie można ukończyć akcji, ponieważ plik jest otwarty w programie Eksploatator Windows. Zamknij plik i spróbuj ponownie". Można bawić się w przechodzenie do innych folderów i sprawianie, żeby eksploatator zajął się innym plikiem. Lepszą metodą jest jednak wyłączenie tego mechanizmu. Nieznacznie spowolni to otwieranie widoku miniatur, ale zaoszczędzi nam miejsca na dysku i zdenerwowania przy nieudanej próbie skasowania folderu.

Opcję tę wyłączamy w zasadach grup. Wchodzimy tam poprzez wpisanie w uruchom - gpedit.msc. Następnie przechodzimy kolejno Konfiguracja użytkownika | Szablony administracyjne | Wszystkie ustawienia i klikamy na: Wyłącz buforowanie miniatur w ukrytych plikach thumbs.db (Turn off caching of thumbnail pictures). Zmieniamy jej stan na Włączone.

Jak wyłączyć scroll lock gdy nie mamy takiego klawisza na klawiaturze? Po czym poznać że scroll lock jest włączony? 

Bardzo szybko zorientujemy się, że coś jest nie tak, ponieważ tej funkcji bardzo rzadko się używa. Jest ona odpowiedzialna za zmianę sterowania strzałkami na klawiaturze. Zamiast przesuwać kursor przesuwamy na przykład arkusz w excelu. A jak ją wyłączyć. Najprościej wciskając odpowiedni klawisz na klawiaturze. Co jednak gdy takiego klawisza nie posiadamy? W Lenovo Thinkpad za włączenie tej funkcji odpowiada kombinacja klawiszy Fn + C. Jeżeli to nie działa możemy włączyć klawiaturę ekranową i za jej pomocą wyłączyć niechcianą funkcję.

Z czasem nasz Thunderbird przestaje pobierać wiadomości wyświetlając komunikat - mało miejsca na dysku.

Komunikat jest nieco mylący ponieważ nie dotyczy on naszego dysku twardego tylko plików poczty. Pojawia się, kiedy wiadomości w skrzynce przekroczą 4GB. Aby rozwiązać problem należy zarchiwizować część wiadomości. Zanim to wykonamy dobrze jest ustawić odpowiednie parametry archiwizacji. Odpowiednie opcje znajdują się w menu Narzędzia / Konfiguracja kont / Kopie i foldery / Ustawienia archiwizacji ... Możemy wybrać w jaki sposób będzie tworzone archiwum. Może to być pojedynczy plik, roczne foldery lub miesięczne foldery. Dobrym pomysłem jest zaznaczenie opcji "Utrzymuj istniejącą strukturę folderów w archiwum". Dzięki temu nasz porządek nie ulegnie zniszczeniu. Po tych operacjach zaznaczamy wiadomości które chcemy zarchiwizować i naciskamy przycisk A lub menu wiadomości Archiwizuj. Po tych operacjach koniecznie należy wykonać porządkowanie folderu Odebrane. Dopiero po tej operacji zmieni się jego wielkość. Wykonujemy tą operację zaznaczając folder odebrane i z menu Plik wybieramy opcję Porządkuj. Podobną operację należy wykonać dla folderu wysłane.