Search

Visitors Counter

TodayToday25
YesterdayYesterday50
This_WeekThis_Week320
This_MonthThis_Month389
All_DaysAll_Days146893
Your_IP 3.238.130.97

Aby zmienić tryb wyświetlania punktów na rysunku, należy w menu ustawienia / Ustawienia wyszukać PDMODE. 

W erze Windows 3.11 nazwy plików mogły mieć długość 8 znaków + 3 znaki rozszerzenia. Wraz z Windows 95, Microsoft zezwolił na nazwy składające się z 260 znaków. Te 260 znaków uwzględnia jednak nie tylko nazwę pliku, ale całkowitą długość ścieżki dostępu. Czyli plik umieszczony na pulpicie będzie maił tą długość ograniczoną do co najmniej 242 znaków (w zależności od długości nazwy użytkownika). Aby usunąć to ograniczenie, edytujemy klucz rejestru, zmieniając jego wartość z 0 na 1.

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem

Przywrócenie urządzeń ubiquiti do stanu fabrycznego wykonujemy za pomocą polecenia

sudo syswrapper.sh restore-default

 

Jeżeli chcemy adoptować urządzenie do kontrolera zdalnego możemy wykonać to poleceniem

set-inform http://ip-of-controller:8080/inform

Excel w środowisku z drukarkami sieciowymi ulega częstym spowolnieniom. Dzieje się tak gdy komputer nie ma dostępu do domyślnej drukarki ustawionej na sieciową . Efekt ten można zaobserwować podczas kopiowania wartości z jednej komórki do drugiej alby podczas zmiany koloru czcionki w komórce. Zdawałoby się, że nie ma to nic wspólnego z drukowaniem. Problem wolnego działania, długiego uruchamiania plików i jeszcze dłuższego ich zapisywania zaobserwowałem również w aplikacji Corel DRAW 2019. Reinstalacja aplikacji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Po usunięciu starych, nieużywanych już drukarek oraz ustawienie domyślnej jako "Microsoft Print To PDF" problem został rozwiązany.

 

Gdy nie mamy takiej drukarki sprawdzamy czy mamy włączoną odpowiednią funkcję systemu Windows. W tym celu uruchamiamy "Włacz lub wyłącz funkcje systemu Windows" (Windows Features) a następnie w otwartym oknie sprawdzamy czy jest zaznaczona "Funkcja Drukuj w formacie PDF firmy Microsoft"(Microsoft print to PDF). Jeżeli mamy ją włączoną, ale drukarkę skasowaliśmy najlepiej tą funkcję wyłączyć i włączyć ponownie. Po tym zabiegu drukarka ponownie pojawi się w panelu sterowania - Urządzenia i drukarki.

1. Pobieramy najnowszą wersję Dell EMC OpenManage Server Administrator Managed Node for Windows, v9.5.0

2. Rozpakowujemy plik i katalog OpenManage przenosimy na na serwer

3.  Włączamy funkcję WoW64. W linii poleceń wykonujemy: dism /online /enable-feature /featurename:ServerCore-WOW64

4. Restartujemy serwer

5. Wchodzimy do katalogu OpenManage\Windows\SystemMagagementx64\

6. Uruchamiamy aplikację SysMgmtx64.msi

7. W opcjach instalacji koniecznie zaznaczamy opcję "Remote Enablement"

8. Po zainstalowaniu wyłączamy funkcję WoW64. dism /online /disable-feature /featurename:ServerCore-WOW64

9. Restartujemy serwer

10. Otwieramy port 1311. netsh advfirewall firewall add rule name="OpenManage" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1311

Po zmaksymalizowaniu okna np. przeglądarki Google Chrome górna jego część przestaje być widoczna. Jeżeli klikniemy alt + spacja w celu otwarcia menu okna w przywrócimy je do trybu pływającego efekt znika. Problem nie występuje jeżeli powiększymy okno do rozmiarów całego monitora poprzez rozciąganie a nie maksymalizację.

Problem znika po wylogowaniu i zalogowaniu użytkownika lub kliknięcia kombinacji klawiszy CTRL + SHIFT + WIN + B

Przy próbie pobrania plików większych niż 50MB poprzez WebDAV z serwera IIS otrzymujemy błąd 0x800700DF. Aby zwiększyć limit, należy w systemie klienta w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters zmienić wartość FileSizeLimitInBytes

Strona błędu 404 znajduje się w /usr/syno/share/nginx/error.html

Logowanie do MySQL-a mysql -u root -p

Podgląd baz danych SHOW DATABASES;

Dodanie bazy danych CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Usunięcie bazy danych DROP DATABASE nazwa_bazy;

Otwarcie bazy danych USE nazwa_bazy;

Wyświetlenie tabeli SHOW TABLES;

Dodanie użytkownika CREATE USER 'nazwa"@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';

Nadanie praw użytkownikowi GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa'@'localhost';

Podgląd uprawnień SHOW GRANTS nazwa_uzytkownika;

Usunięcie użytkownika DROP USER 'nazwa_uzytkownika'@'localhost';

Wyjście z bazy danych quit

 

 1. Wykonaj kopię bazy danych
  - /opt/traccar/data
 2. Wykonaj kopię plików konfiguracyjnych
  - /opt/traccar/conf/
 3. Usuń starą wersję Traccar
  - sudo systemctl stop traccar.service
  - sudo systemctl disable traccar.service
  - sudo rm /etc/systemd/system/traccar.service
  - sudo systemctl daemon-reload
  - sudo rm -R /opt/traccar
 4. Zainstaluj nową wersję ze strony https://www.traccar.org/download/ 
  - sudo ./traccar.run
 5. Przywróć pliki konfiguracyjne i bazę danych
  - /opt/traccar/conf/
  - /opt/traccar/data
 6. Uruchom usługę Traccar 
  - sudo systemctl start traccar.service