Search

Visitors Counter

TodayToday38
YesterdayYesterday75
This_WeekThis_Week38
This_MonthThis_Month38
All_DaysAll_Days143097
Your_IP 18.210.12.229

1. Pobieramy najnowszą wersję Dell EMC OpenManage Server Administrator Managed Node for Windows, v9.5.0

2. Rozpakowujemy plik i katalog OpenManage przenosimy na na serwer

3.  Włączamy funkcję WoW64. W linii poleceń wykonujemy: dism /online /enable-feature /featurename:ServerCore-WOW64

4. Restartujemy serwer

5. Wchodzimy do katalogu OpenManage\Windows\SystemMagagementx64\

6. Uruchamiamy aplikację SysMgmtx64.msi

7. W opcjach instalacji koniecznie zaznaczamy opcję "Remote Enablement"

8. Po zainstalowaniu wyłączamy funkcję WoW64. dism /online /disable-feature /featurename:ServerCore-WOW64

9. Restartujemy serwer

10. Otwieramy port 1311. netsh advfirewall firewall add rule name="OpenManage" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1311

Po zmaksymalizowaniu okna np. przeglądarki Google Chrome górna jego część przestaje być widoczna. Jeżeli klikniemy alt + spacja w celu otwarcia menu okna w przywrócimy je do trybu pływającego efekt znika. Problem nie występuje jeżeli powiększymy okno do rozmiarów całego monitora poprzez rozciąganie a nie maksymalizację.

Problem znika po wylogowaniu i zalogowaniu użytkownika lub kliknięcia kombinacji klawiszy CTRL + SHIFT + WIN + B

Przy próbie pobrania plików większych niż 50MB poprzez WebDAV z serwera IIS otrzymujemy błąd 0x800700DF. Aby zwiększyć limit, należy w systemie klienta w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters zmienić wartość FileSizeLimitInBytes

Strona błędu 404 znajduje się w /usr/syno/share/nginx/error.html

Logowanie do MySQL-a mysql -u root -p

Podgląd baz danych SHOW DATABASES;

Dodanie bazy danych CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Usunięcie bazy danych DROP DATABASE nazwa_bazy;

Otwarcie bazy danych USE nazwa_bazy;

Wyświetlenie tabeli SHOW TABLES;

Dodanie użytkownika CREATE USER 'nazwa"@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';

Nadanie praw użytkownikowi GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa'@'localhost';

Podgląd uprawnień SHOW GRANTS nazwa_uzytkownika;

Usunięcie użytkownika DROP USER 'nazwa_uzytkownika'@'localhost';

Wyjście z bazy danych quit

 

 1. Wykonaj kopię bazy danych
  - /opt/traccar/data
 2. Wykonaj kopię plików konfiguracyjnych
  - /opt/traccar/conf/
 3. Usuń starą wersję Traccar
  - sudo systemctl stop traccar.service
  - sudo systemctl disable traccar.service
  - sudo rm /etc/systemd/system/traccar.service
  - sudo systemctl daemon-reload
  - sudo rm -R /opt/traccar
 4. Zainstaluj nową wersję ze strony https://www.traccar.org/download/ 
  - sudo ./traccar.run
 5. Przywróć pliki konfiguracyjne i bazę danych
  - /opt/traccar/conf/
  - /opt/traccar/data
 6. Uruchom usługę Traccar 
  - sudo systemctl start traccar.service

C224

Na panelu drukarki wybieramy przycisk oznakowany domkiem,
Następnie pozycja counter i Display keypad. 
Naciskamy fizyczny przycisk stop 00 stop 01
Zostajemy poproszeni o hasło, które brzmi 927 292 729 272 927 2

C220

Na panelu drukarki wybieramy przycisk Narzędzia
Następnie pozycja Meter count i Check detail
Naciskamy fizyczny przycisk stop 00 stop 01

Pobieramy ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10 narzędzie o nazwie MediaCreationTool. Wraz z nową wersją Windowsa pojawia pojawia się nowa wersje tego narzędzia. 

Po uruchomieniu wybieramy opcję utwórz dysk USB a następnie wskazujemy ten dysk. Po tej operacji zostanie pobrany najnowszy obraz systemu Windows a następnie zapisany na wskazanym wcześniej dysku USB.

1. W przystawce zarządzania dyskami, klikając na właściwości dysku (w zakładce Woluminy) sprawdzamy Styl partycji. Jeżeli mamy MBR przystępujemy do dalszych kroków.

2. Z menu start wybieramy Ustawienia / Aktualizacje i zabezpieczenia / Odzyskiwanie / Uruchom ponownie teraz.

3. Po powyższej operacji komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do menu z którego wybieramy Rozwiązywanie problemów / Opcje zawansowane / Wiersz poleceń

4. W wierszu poleceń wprowadzamy polecenie mbr2gpt /validate sprawdzające wymagania do zmiany stylu partycji.

5. Po pozytywnym przejściu sprawdzenie wydajemy komendę mbr2gpt /convert. Po kilku chwilach operacja jest skończona.

6. Przed ponownym uruchomieniem komputera wchodzimy w BIOS i zmieniamy tryb uruchomienia systemu z Legacy na UEFI

Przy próbie importu licencji (wcześniej wyeksportowanej) pojawia się błąd "This license has previously been imported. Use the most recent transfer code or file and import again. Error code: [17.1.58]

Należy usunąć pliki dat z lokalizacji

c:\Users\All Users\Autodesk\Software Licenses