Search

Visitors Counter

TodayToday60
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week60
This_MonthThis_Month2361
All_DaysAll_Days160987
Your_IP 3.92.28.52

openssl pkcs12 -inkey private.pem -in certyficate.cert -export -out certyficate.pfx

\\adres-sharepoint.com.pl\DavWWWRoot

Kopiowanie w PowerShell z komputera lokalnego na zdalny

Copy-Item –Path C:\nazwa_pliku –Destination '\\COMP-001\c$\'

DISM /online /Get-CurrentEdition wyświetla aktualną wersję Windows.

DISM /online /Get-TargetEditions wyświetla wersje, w które może zostać przekształcona wersja ewaluacyjna.

DISM /online /Set-Edition:........ /ProductKey: ...... /AcceptEula umożliwia przekształcenie wersji ewaluacyjna w wybraną

Artykuł opisujący jak włączyć szyfrowanie połączeń w Traccar

https://www.traccar.org/secure-connection/

Położenie plików SSL

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

Konwersja klucza pem do key

openssl rsa -in private.pem - out private.key

 

sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change

Gdy zobaczymy komunikat "Szyfrowanie funkcją Bitlocker dla tego dysku jest niezgodne z używaną wersją systemu Windows. Spróbuj odtworzyć dysk przy użyciu nowszej wersji systemu Windows" - czeka nas naprawa dysku. 

Uruchamiamy wiersz poleceń z uprawnieniami administratora.

Wydajemy komendę

repair-bde C: D: -rp 123456-123456-123456-123456-123456-123456-123456-123456 -F 

C jest literą zaszyfrowanego dysku

D jest literą dysku na który należy zgrać odszyfrowane dane. Uwaga dysk ten powinien być taki sam lub większy od zaszyfrowanego. Uwaga - dane na tym dysku zostaną usunięte.

Aby zmienić tryb wyświetlania punktów na rysunku, należy w menu ustawienia / Ustawienia wyszukać PDMODE. 

W erze Windows 3.11 nazwy plików mogły mieć długość 8 znaków + 3 znaki rozszerzenia. Wraz z Windows 95, Microsoft zezwolił na nazwy składające się z 260 znaków. Te 260 znaków uwzględnia jednak nie tylko nazwę pliku, ale całkowitą długość ścieżki dostępu. Czyli plik umieszczony na pulpicie będzie maił tą długość ograniczoną do co najmniej 242 znaków (w zależności od długości nazwy użytkownika). Aby usunąć to ograniczenie, edytujemy klucz rejestru, zmieniając jego wartość z 0 na 1.

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem

Przywrócenie urządzeń ubiquiti do stanu fabrycznego wykonujemy za pomocą polecenia

sudo syswrapper.sh restore-default

 

Jeżeli chcemy adoptować urządzenie do kontrolera zdalnego możemy wykonać to poleceniem

set-inform http://ip-of-controller:8080/inform