Search

Visitors Counter

TodayToday0
YesterdayYesterday47
This_WeekThis_Week347
This_MonthThis_Month1296
All_DaysAll_Days149638
Your_IP 35.170.64.36

Usunęliśmy partycję rozruchową Windows. Jak ją przywrócić? Polecenie bootrec /rebuildbcd  zwraca błąd “The requested system device cannot be found”.

1. Uruchamiamy komputer z dysku odzyskiwania

2. Przechodzimy do linii komend i uruchamiamy program diskpart

3. Następnie wybieramy dysk i tworzymy partycję, aktywujemy ją; formatujemy do FAT32; przypisujemy literę dysku:

list disk select disk 0; create partition efi; list partition; select partition 1; active; format fs=fat32; assign letter=X; exit;

4. Zakładając, że na partycji oznaczonej literą c jest zainstalowany Windows, wykonujemy polecenie: bcdboot C:\windows /s X: /f UEFI

5. Przechodzimy do odpowiedniego katalogu cd /d X:\EFI\Microsoft\Boot\

6. Uruchamiamy polecenie bootrec /fixboot które zapisuje nowy sektor rozruchowy. Gdy polecenie zwróci "access denied" wykonujemy kolejne kroki. Jeżeli mamy sukces, ponownie uruchamiamy komputer.

7. Zmieniamy nazwę pliku BDC -  ren BCD BCD.bak

8. Tworzymy na nowo sektor BCD - bcdboot c:\Windows /l pl-PL /s X: /f ALL

9. Ponownie uruchamiamy komputer