Search

Visitors Counter

TodayToday2
YesterdayYesterday47
This_WeekThis_Week349
This_MonthThis_Month1298
All_DaysAll_Days149640
Your_IP 35.170.64.36

Logowanie do MySQL-a mysql -u root -p

Podgląd baz danych SHOW DATABASES;

Dodanie bazy danych CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Usunięcie bazy danych DROP DATABASE nazwa_bazy;

Otwarcie bazy danych USE nazwa_bazy;

Wyświetlenie tabeli SHOW TABLES;

Dodanie użytkownika CREATE USER 'nazwa"@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';

Nadanie praw użytkownikowi GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy.* TO 'nazwa'@'localhost';

Podgląd uprawnień SHOW GRANTS nazwa_uzytkownika;

Usunięcie użytkownika DROP USER 'nazwa_uzytkownika'@'localhost';

Wyjście z bazy danych quit