Search

Visitors Counter

TodayToday58
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week58
This_MonthThis_Month2359
All_DaysAll_Days160985
Your_IP 3.92.28.52

Przy próbie importu licencji (wcześniej wyeksportowanej) pojawia się błąd "This license has previously been imported. Use the most recent transfer code or file and import again. Error code: [17.1.58]

Należy usunąć pliki dat z lokalizacji

c:\Users\All Users\Autodesk\Software Licenses

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\CachedFiles

https://www.meshcommander.com/meshcommander

5900 VNC
16992 HTTP remote web UI
16993 HTTPS remote web UI, TLS requires this port
16994 KVM traffic
16995 KVM traffic when TLS is used

Aby skopiować bazę danych do nowej instancji

1. Wykonujemy jej kopię

a) prawy klawiszem myszy wybieramy bazę do kopii,
b) z menu kontekstowego Tasks / Back Up...,
c) w polu Destination - Add.. i wskazujemy plik gdzie ma zostać zapisana baza

2. Przywracamy ją w nowej instancji

a) prawym klawiszem myszy naciskamy na Databases / Restore Database ...
b) w polu Source wybieramy Device i wskazujemy miejsce zapisania pliku z kopią bazy wykonanej w poprzednim kroku
c) w polu Destination pojawi nam się nazwa bazy
d) przechodzimy do zakładki Files i zaznaczamy opcję Relocate all files to folder
e) po kliknięciu OK baza zostanie przywrócona w nowym miejscu.

Usunęliśmy partycję rozruchową Windows. Jak ją przywrócić? Polecenie bootrec /rebuildbcd  zwraca błąd “The requested system device cannot be found”.

1. Uruchamiamy komputer z dysku odzyskiwania

2. Przechodzimy do linii komend i uruchamiamy program diskpart

3. Następnie wybieramy dysk i tworzymy partycję, aktywujemy ją; formatujemy do FAT32; przypisujemy literę dysku:

list disk select disk 0; create partition efi; list partition; select partition 1; active; format fs=fat32; assign letter=X; exit;

4. Zakładając, że na partycji oznaczonej literą c jest zainstalowany Windows, wykonujemy polecenie: bcdboot C:\windows /s X: /f UEFI

5. Przechodzimy do odpowiedniego katalogu cd /d X:\EFI\Microsoft\Boot\

6. Uruchamiamy polecenie bootrec /fixboot które zapisuje nowy sektor rozruchowy. Gdy polecenie zwróci "access denied" wykonujemy kolejne kroki. Jeżeli mamy sukces, ponownie uruchamiamy komputer.

7. Zmieniamy nazwę pliku BDC -  ren BCD BCD.bak

8. Tworzymy na nowo sektor BCD - bcdboot c:\Windows /l pl-PL /s X: /f ALL

9. Ponownie uruchamiamy komputer

Edytuj plik /etc/systemd/system/traccar.service

Dodaj linię LimitNOFILE=50000

Uruchom ponownie demona sudo systemctl --system daemon-reload

1. Zatrzymujemy usługę service traccar stop

2. Przechodzimy do katalogu w którym zainstalowany jest program cd /opt/traccar

3. Wchodzimy do bazy danych java -cp lib/h2*.jar org.h2.tools.Shell -url 'jdbc:h2:/opt/traccar/data/database' -user sa

4. Weryfikujemy status bazy SELECT * FROM PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK;

5. Usuwamy zabezpieczenie update PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK set locked=0 WHERE ID=1;

6. Weryfikujemy czy zostało usunięte SELECT * FROM PUBLIC.DATABASECHANGELOGLOCK;

7. Zamykamy połączenie z bazą danych poleceniem exit

8. Uruchamiamy usługę service traccar start

Po nawiązaniu połączenia za pomocą OpenVPN w komputerach marki HP następuje rozłączenie z siecią WiFi. Właściwie to wyłączenie karty WiFi. 

Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie usługi HPLANWANSwitchingService

 

Jeżeli mamy witrynę WWW na której otrzymujemy ERR_CONNECTION_REFUSED. Mimo to bardzo chcemy się tam dostać to:

Otwieramy Firefox-a

W adres wpisujemy about:config

Mofyfikujemy security.tls.version.fallback-limit na 1

 

OpenVPN

Generowanie nowego certyfikatu

cd openvpn-ca
source vars
./build-key-pass nazwa_nowego_certyfikatu

Generowanie pliku konfiguracyjnego

cd client-configs
./make_config.sh nazwa_nowego_certyfikatu

Usuwanie certyfikatu

cd openvpn-ca
source vars
./revoke-full nazwa_nowego_certyfikatu

Lista certyfikatów

cat /openvpn-ca/keys/index.txt

Log dostępu

cat /etc/openvpn/openvpn.log

Konfiguracja

cat /etc/openvpn/server.conf