Search

Visitors Counter

TodayToday54
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week54
This_MonthThis_Month2355
All_DaysAll_Days160981
Your_IP 3.92.28.52

Migracja do profilu użytkownika do nowej domeny może okazać się operacją długotrwałą. Przy zmianie domeny komputera zostanie utworzone nowe konto użytkownika. Z tym wiąże się żmudne przenoszenie danych i tworzenie na nowo konfiguracji poszczególnych programów. Można tego jednak uniknąć. Z pomocą przychodzi program ProfWiz firmy ForensiT. 

Jak się zabrać do przeniesienia profilu do nowej domeny?

Przede wszystkim logujemy się na lokalne konto administracyjne.
Następnie dodajemy komputer do nowej domeny.
Po ponownym uruchomieniu komputera znowu logujemy się na lokalne konto administracyjne i uruchamiamy program ProfWiz.
W wyświetlonym oknie wybieramy profil do przeniesienia oraz klikamy przycisk dalej.
Następnie definiujemy nową domenę i konto w które nasz profil ma się znaleźć. Zostawiamy zaznaczone checkbox-y Join Domain oraz Set as default logon.
Po kolejnym kliknięciu przycisku dalej rozpoczyna się migracja, która trwa 1-2 minuty.

 

Jeżeli zapomnieliśmy hasła administratora do programu Comarch Optima mamy opcję jego resetu poprzez usunięcie odpowiednich wpisów w bazie danych. Wykonujemy to poprzez zapytanie SQL w bazie konfiguracyjnej o następującej treści:

update cdn.operatorzy set ope_haslo = '5Z8SfmZByqw' where ope_opeid = 1

update cdn.operatorzy set ope_haslochk = 'Cw' where ope_opeid = 1

W celu wyłączenia funkcji Fast Boot poprzez GPO musimy zmodyfikować rejestr, a konkretnie ustawić wartość 0 dla klucza HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled.

Kamera LC-255-IP to w rzeczywistości WDM-Q11080W/B (HI 3516C+Sony Mx222) 

Gdy nie działa przeglądarka możemy spróbować zalogować się poprzez telnet

Dane dostępowe to:

login: adminlvjh

password: adminlvjh123

A gdy zapomnieliśmy hasła do web interfejsu możemy go podejrzeć w pliku /param/webServer.conf

Chcąc usunąć Client Security Manager na systemie Windows 10 napotkałem błąd 1722 uniemożliwiający jego deinstalacje. Aby obejść ten problem przed deinstalacją należy wejść do folderu C:\Users\<USER NAME>\AppData\Local\Temp\ i go wyczyścić. Podczas deinstalacji pojawią się tam 2 foldery. Przed ostatecznym kliknięciem dalej należy edytować plik ShortcutPinning.ps1 znajdujący się w jednym z nowo utworzonych katalogów. Z pliku usuwamy wszystkie dane i zapisujemy. Po tej operacji możemy kontynuować deinstalację. Tym razem już bez błędów.

Jeżeli podczas instalacji lub chęci usunięcia oprogramowania SQL serwer otrzymamy błąd związany z usługą WMI należy w linii poleceń wykonać poniższe komendy. Spowoduje to zresetowanie ustawień usługi.

net stop winmgmt

winmgmt /salvagerepository %windir%\System32\wbem

winmgmt /resetrepository %windir%\System32\wbem

net start winmgmt

 

Aby dodać stronę do strefy zaudanych witryn poprzez jedną z polityk GPO wchodzimu do User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Internet Explorer > Internet Control Panel > Security Page -> Site to Zone Assignment List. 

W opcji "Enter the zone assignments here" wpisujemy adres strony w pozycję Value name oraz Value w postaci oznaczenia cyfrowego strefy, gdzie:

(1) Intranet zone,

(2) Trusted Sites zone,

(3) Internet zone,

(4) Restricted Sites zone.

Z czasem nasze systemy się rozrastają i zaczyna brakować miejsca. Samo dołożenie dysków nie wystarczy. Potrzeba powiększyć partycję. 

W moim przypadku miałem postawiony system na darmowym VMware vSphere. Do niego poprzez iSCSI został podłączony udział dyskowy. Na tym udziale znalazł się wirtualny dysk vmdk. 

Powiększanie należy zacząć od wyłączenia wirtualnej maszyny. Następnie edytujemy jej parametry a konkretnie zwiększamy wielkość wirtualnego dysku.

 

W moim przypadku zwiększałem wielkość z 800 do 1000GB. Po przeklikaniu tych opcji uruchamiamy wirtualną maszynę. 

W tym momencie wpisując polecenie fdisk -l zauważymy, że dysk jest większy, jednak partycja jeszcze nie.

Aby można było zwiększyć partycję należy ją wymontować. Niestety nie da się tego zrobić jeżeli jest ona używana jako systemowa. W moim przypadku ten dysk był zamontowany jako /opt więc mogłem go spokojnie wymontować.

Działamy:

umount /dev/sdb1 (oczywiście jako root). //wymontowujemy dysk

fsck -n /dev/sdb1  //sprawdzamy system plików

fdisk /dev/sdb //uruchamiamy program do partycjonowania dysku sdb

Do dyspozycji mamy następujące komendy:

Command action

   a   toggle a bootable flag

   b   edit bsd disklabel

   c   toggle the dos compatibility flag

   d   delete a partition

   l   list known partition types

   m   print this menu

   n   add a new partition

   o   create a new empty DOS partition table

   p   print the partition table

   q   quit without saving changes

   s   create a new empty Sun disklabel

   t   change a partition's system id

   u   change display/entry units

   v   verify the partition table

   w   write table to disk and exit

   x   extra functionality (experts only)

 

Najpierw sprawdzamy jakie mamy partycje za pomocą (p). W moim przypadku była tylko jedna. Należy zapamiętać od którego cylindra się zaczyna. U mnie było to 2048. Koniec już nas nie interesuje ponieważ ulegnie zmianie wraz ze zmianą rozmiaru partycji.

Teraz kasujemy tą partycję za pomocą (d). Tak kasujemy ją mimo to, że mamy tam cenne dane. W kolejnym kroku tworzymy nową partycję podstawową (n) o numerze 1. Wpisujemy numer cylindra od którego ma się zaczynać (2048) oraz ostatni cylinder. W tym przypadku zostanie nam podpowiedziany ostatni możliwy. Ostatnim etapem jest zapis zmian w tablicę partycji. Wykonujemy to wciskając (w).

Przed restartem sprawdzamy system plików e2fsck -f /dev/sdb1

Oraz go powiększamy resize2fs /dev/sdb1

i jeszcze raz sprawdzamy fsck -n /dev/sdb1

Po tych operacjach możemy zrestartować nasz system.

Całość operacji przebiegła w ciągu kilku sekund. Nie napotkałem na żadną operację, która wymagałaby więcej czasu.

Gdy spotkamy się z "Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd RegOpenKeyExW(-2147483646,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag,...)"

Sprawdzamy w zakładce szczegóły, który użytkownik ma z tym problem. Następnie udzielamy mu praw dla klucza rejestru HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag

Strona godna polecenia odnośnie ciekawych ustawień serwera pocztowego Zimbra - https://imanudin.net