Search

Visitors Counter

TodayToday53
YesterdayYesterday69
This_WeekThis_Week53
This_MonthThis_Month2354
All_DaysAll_Days160980
Your_IP 3.92.28.52

Kupując laptopa HP na dzień dobry, mamy zainstalowane sporo aplikacji. Nie koniecznie są one przydatne. Czasem wręcz przeszkadzają w codziennej pracy. Jak dla mnie między innymi taką aplikacją jest HP Client Security Manager. Aby ją usunąć musimy odinstalować w pierwszej kolejności:

  • HP File Sanitizer
  • HP Device Access Manager
  • HP Drive Encryption
  • HP Theft Recovery

Inną, moim zdaniem niepotrzebną aplikacją narzuconą przez HP jest:

  • HP Support Assistant

Jeżeli chcemy wysłać kombinację klawiszy do komputera, z którym jesteśmy połączeni zdalnie wciskamy ctrl + alt + end. A co gdy w zdalnym komputerze uruchomiliśmy kolejne zdalne połączenie? Wtedy wspomagamy się klawiaturą ekranową uruchomioną na pierwszym zdalnym komputerze. 

Inne kombinacje klawiszy to:

Standard Wirtualna maszyna Akcja
CTRL + ALT + DEL CTRL + ALT + END Wyświetla menadżer zadań
ALT + TAB ALT + PAGE UP Przełącza pomiędzy programami - następny
ALT + SHIFT + TAB ALT + PAGE DOWN Przełącza pomiędzy programami - poprzedni
ALT + ESC ALT + INSERT Przełącza pomiędzy programami
CTRL + ESC ALT + HOME Wyświetla menu start
N/A CTRL + ALT + PAUSE Przełącza pełny ekran
N/A CTRL + ALT + LEFT ARROW Zwalnia kontrolę myszy i klawiatury z wirtualnej maszyny

Chcąc dodać lokalnego użytkownika z pełnym dostępem do wszystkich baz danych w narzędziu Microsoft SQL Management Studio w folderze Security / Logins tworzymy nowy login. Następnie przypisujemy go do rolo sysadmin poprzez zakładkę Server Roles.

 

Aby można było się za jego pomocą logować do baz, należy zezwolić na takie logowania poprzez zaznaczenie opcji SQL Server and Windows Authentication mode, we właściwościach serwera zakładka security 

Po instalacji Microsoft SQL Server, dostęp zdalny jest domyślnie wyłączony. Aby to zmienić wykonujemy następujące kroki

1. Po zalogowaniu się do SQL Management Studio, we właściwościach serwera sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja "Allow remote connection to this server"

2. Po otwarciu narzędzia SQL Server Configuration Manager / SQL Server Network Configuration / Protocols for nazwa_serwera uaktywniamy TCP/IP

 

We właściwościach TCP/IP ustawiamy odpowiednio Enabled na Yest

oraz w zakładce IP Addresses ustawiamy w pozycji IPAll - TCP Dynamic Ports - puste, a TCP Port na 1433

Ostatnią rzeczą w tym narzędziu jest włączenie usługi SQL Server Browser i zaznaczenie aby uruchamiała się automatycznie. Czynności te można wykonać w pozycji SQL Server Services.

 3. Ostatnim krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie zapory ogniowej. Uruchamiamy więc Windows Firewall - Advanced settings - Inbound Rules - New Rule ... i dodajemy zezwolenie na dostęp:

a) do portu TCP o numerze 1433,
b) do portu UDP o numerze 1434, 
c) do programu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.Nazwa_instancji\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
d) do programu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

Gdy wyskakuje nam okienko TouchPad Driver Diagnostics, uruchamiamy cmd jako administrator i wklejamy następującą linijkę. 

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SynTP\Parameters\Debug /v DumpKernel /d 00000000 /t REG_DWORD /f

Aby przetransferować role FSMO uruchamiamy program w linii komend ntdsutil i wpisujemy kolejno komendy, każdą zatwierdzając enterem.

roles (początek linii zmieni się na fsmo maintenance)

connections (początek zmienia się na server connections)

connect to server nazwa_serwera (gdzie nazwa serwera jest nazwą komputera na który chcemy przenieść role)

q

transfer role (gdzie role jest nazwą roli - lista roli do przetransferowania zostanie wyświetlona po wybraniu ?)

 

 

Aby zmienić nazwę hosta w systemie CentOS należy:

1. Zmienić linię HOSTNAME=nazwa_hosta w pliku /etc/sysconfig/network

2. Wyedytować plik /etc/hosts zmieniając lub dodajac linijkę 127.0.0.1 nazwa_hosta.domena nazwa_hosta

3. Użyć polecenia hostname nazwa_hosta

Chcąc dokonać konwersji wirtualnego dysku VMWare VMDK na dysk, który można podpiąć pod Hyper-V należy wykonać kilka kroków.

Zanim zaczniemy należy zainstalować kilka elementów. 

1. Przede wszystkim maszyna na której będziemy dokonywali konwersji musi mieć zainstalowane narzędzie Microsoft Virtual Machine Converter 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497)

2. Kolejnym niezbędnym skłądnikiem jest PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej. Jeżeli nie wiemy czy jest jest zainstalowany w linii poleceń wpisujemy powershell. Jeżeli został zainstalowany z systemem na początku lini pojawią się liter PS. Jego wersją sprawdzimy wpisując polecenie $PSVersionTable. Gdy nie spełniamy wyżej wymienionych wymagań, instalujemy program Windows Management Framework 3.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595).

 

Gdy odpowiednie narzędzia są zainstalowane przystępujemy do konwersji. 

1. Uruchamiamy środowisko PowerShell wpisując polecenie powershell w linii poleceń.

2. Importujemy moduł konwersji: import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1'

3. Sprawdzamy czy import sie powiódł: get-command -Module mvmccmdlet

4. Konwertuj dysk .vmdk do Vhd: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd

lub Vhdx: ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath <źródło plik.vmdk> -DestinationLiteralPath <cel - folder> -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhdx

 

Po tych operacjach możemy już importować maszynę w Hyper-V

File Screening Management służy do kontroli typu plików jakie użytkownicy mogą zapisywać na dysku. Za jego pomocą przy próbie zapisania niedozwolonego typu pliku można wygenerować zdarzenie polegające na przykład na powiadomieniu administratora poprzez wysłanie stosownej wiadomości. 

Ustawienia tego mechanizmu znajdziemy w konsoli MMC, przystawka File Server Resource Manager.